ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДИЗАЙНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-118-131

Ключові слова:

інформаційні технології, мультимедіа, мультимедійні технології, мультимедійні презентації, тестовий контроль, освітній процес.

Анотація

Сучасний світ характеризується стрімким розвитком інформаційних технологій, що впливає на всі сфери життя, включаючи освіту та підготовку фахівців. Майбутні фахівці з дизайну повинні бути готові до викликів цього епохального змішування технологій і творчості. Ця стаття присвячена вивченню ролі мультимедійних технологій у процесі формування педагогічних знань у майбутніх фахівців з дизайну. У світі, де дизайн стає не лише галуззю економіки, але й виразником культури та технологічного прогресу, підготовка майбутніх фахівців з дизайну набуває нових вимог і викликів. Сучасний дизайн вимагає креативності, технічних знань, інноваційного мислення та володіння сучасними інструментами. Однак, як можна забезпечити найкращу підготовку в цій галузі? Відповідь виникає у використанні мультимедійних технологій як потужного інструменту для формування сучасних педагогічних знань у майбутніх фахівців дизайну. Мультимедійні технології – це інтерактивні системи, що поєднують текст, зображення, аудіо та відео, та їх вплив на процес навчання надзвичайно значущий. Вони допомагають створити сприятливе навчальне середовище, у якому студенти зможуть краще отримати інформацію та розвинути творчість. У статті наводяться переваги використання мультимедійних інструментів в освітньому процесі, демонструється їхня здатність до візуалізації складних концепцій та сприяння більшому засвоєнню матеріалу. Також розглядаються можливості створення інтерактивних навчальних матеріалів, які активізують навчання та сприяють творчому розвитку студентів. Використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх фахівців з дизайну є необхідним елементом сучасної освіти. Вони сприяють більш ефективному навчанню, розвитку креативності та підготовці студентів до сучасних викликів у галузі дизайну. Мультимедійні технології допомагають створити стимулююче навчальне середовище, в якому студенти можуть розвивати свої педагогічні та дизайнерські навички. Такий підхід показує потреби сучасного світу та покращення формування компетентних фахівців, готових до творчої діяльності в галузі дизайну.

Посилання

Гончаренко С. У. Професійна освіта: словник / ред. Н. Г. Ничкало. Київ : Вища школа, 2000. 380 с.

Дементієвська Н. П. Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів. Актуальні проблеми психології: психологічна теорія і технологія навчання. Київ : Міленіум, 2005. Т. 8, вип. 1. С 152-158.

Жук Ю. О. Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі. Інформаційне забезпечення навчального процесу: інноваційні засоби і технології : колективна монографія. Київ : Атіка, 2005. С. 195–204.

Жук Ю. О., Соколюк О. М. Планування навчальної діяльності з урахуванням використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць. Київ : Атіка, 2005. С. 96–99.

Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. І. Пушкаря. Київ : Академія, 2002. 704 с.

Інформаційні технології в навчанні / за ред. Морзе Н. В. Київ : Видавнича група BHV, 2006. 240 с.

Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука. Київ : Атіка, 2005. 272 с.

Кудін В. О. Освіта в інформаційному суспільстві : навч. посіб. Київ, 1998. 151 с.

Могильна Н. Створення презентацій засобами Microsoft Power Point. Інформатика. 2007. № 31–32. С. 28–36.

Обрізан К. М. Програмні засоби навчального призначення. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи. Київ : Педагогічна думка, 2003. С. 156–165.

Основи нових інформаційних технологій навчання : посіб. для вчителів / за ред. Ю. І. Машбиця. Київ : ІЗМН, 1997. 264 с.

Пінчук О. Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспект. Нові технології навчання. Київ, 2007. Вип. 46. С. 55–58.

Салівон Т. Л. Підготовка педагогів до розробки навчальних занять з мультимедійним супроводом у класі інформаційно-комунікаційних технологій. Організація діяльності наукових лабораторій інституту: Науково-методичний посібник за ред. Н.І.Клокар, О.В.Чубарук. Біла Церква, 2005. С. 64–69.

Яцюк С. М. Вивчення наукових засад інформаційної підготовки фахівця. Вісник Київського міжнародного університету. Київ : КиМУ, 2005. Вип. 7. С. 253–265.

Bates T. National strategies for e-learning in post-secondary education and training. UNESCO, 2001. 132 p. URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000126230 (дата звернення 29.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28