Головна

Збірник «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки» заснований з метою оприлюднення результатів педагогічних досліджень науковців. Публікації репрезентують нові підходи до актуальних проблем навчання й виховання та методики.

Реєстрація в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення: Рішення № 904 від 21.03.2024.

Ідентифікатор медіа – R30-03626;

ISSN 2412-9208

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”)  згідно наказу МОН України №1412 від 18 грудня 2018 року

Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта, 015 – Професійна освіта, 016 – Спеціальна освіта, 017 – Фізична культура і спорт, 126 – Інформаційні системи та технології 

Періодичність: 3 рази на рік

Збірник видається українською, англійською, болгарською, польською (змішаними) мовами.

Збірник «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки» індексується в наукометричних базах даних:

- Index Copernicus

- Google Scholar

Електронна версія журналу включена до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського