Процес рецензування

Процедура рецензування включає в себе перевірку на плагіат, відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальності, повноту викладу матеріалів, методів та результатів дослідження, достовірність висновків. Термін виконання 5-10 днів.

Після надходження статті до редакції вона відправляється на рецензування, яке проводиться конфіденційно за принципами double-blind (подвійне „сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).

У випадку наявності зауважень необхідно їх врахувати і повторно надіслати до редакції.

Якщо зауваження рецензентів відсутні, або вони виправлені автором згідно рекомендацій, стаття відправляється на редагування.

НАЙПОШИРЕНІШИМИ ПРИЧИНАМИ ДЛЯ ВІДМОВИ В ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ Є:

 • погана або неправильна структурованість публікації;
 • недостатня деталізованість статті для читачів;
 • відсутність наукової новизни;
 • у статті нечітко виділено, яка частина висновків представляє новизну для науки, на відміну від того, що вже було відомо;
 • у статті недостатня кількість актуальних посилань на літературні джерела;
 • стаття містить теорії, концепції або висновки, які не повністю підтримуються даними, аргументами або інформацією;
 • стаття має погану якість мови написання.

ПОВТОРНИЙ РОЗГЛЯД ВАШОГО ДОКУМЕНТА ТА ВІДПОВІДЬ НА ЗАУВАЖЕННЯ РЕЦЕНЗЕНТА

За повторного перегляду Вашого рукопису та відповіді на зауваження рецензентів:

 • зверніть увагу на всі зауваження, які надані редактором і рецензентом;
 • опишіть всі зміни в Вашій статті у зворотньому листі;
 • виконайте всі додаткові експерименти або аналізи, які рекомендує рецензент (якщо Ви впевнені, що ці зміни не зроблять Вашу статтю краще, дайте докладне обгрунтування, чому Ви так вважаєте);
 • у зворотньому листі опишіть окремо всі моменти, в яких Ви згодні з рецензентом і в яких не згодні;
 • забезпечте ввічливе і наукове обгрунтування всіх моментів, з якими Ви не згодні;
 • чітко зазначте всі зміни у Вашому документі, які Ви внесли (виділіть кольором);
 • поверніть переглянутий рукопис і зворотній лист в строк, встановлений редактором.

ВІДМОВА В ПУБЛІКАЦІЇ

Автор має право обрати інший журнал у випадках, якщо:

 • редактор дав відповідь, що тематика роботи не відповідає тематиці журналу;
 • редактор дає відмову рукопису без права його повторного надання;
 • рукопису дали відмову навіть після відповіді на всі виправлення і коментарі рецензента;
 • отримали відмову від двох рецензентів.

Якщо процес розгляду рукопису займає набагато більше часу, ніж належить для цього журналу і редактори не можуть прискорити процес, в такому випадку дуже важливо повідомити редакцію про те, що Ви забираєте з редакції рукопис, перш ніж подавати його в інший журнал.