КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ МЕТОД ВПЛИВУ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-264-275

Ключові слова:

казкотерапія, психокорекція, психотерапевтичний метод, психічний стан, функції казкотерапії, типи казкотерапії, оздоровча технологія.

Анотація

У статті подається сутнісна характеристика казкотерапії, аналізуються погляди відомих психіатрів, психологів, педагогів на важливість застосування її в роботі з дітьми дошкільного віку. Розкривається психотерапевтичний вплив казкотерапії на психічний стан дітей дошкільного віку. Визначаються різноманітні принципи застосування казкотерапії. Встановлено, що важливими принципами її визначено такі: символічність мовлення, психічні механізми, психологічна безпека, емоційна виразність, розвиток творчості та уяви, подолання труднощів. Розкриваються механізми впливу казок, різні аспекти наукового обґрунтування її важливості. Аналізуються різні ситуації використання казкотерапії: подолання тривоги та страху, розвиток емоційної інтелігенції, розвиток соціальних навичок, формування життєвих цінностей, розвиток критичного мислення. Розкривається типологія казок: художні казки; психологічні казки; дидактичні казки; психокорекційні казки; психотерапевтичні казки. Визначаються різні функції казкотерапії як психологічного методу: діагностична; прогностична; терапевтична (корекційна); виховна; коригувальна; корекційна. Наводяться різні методи та техніки застосування казкотерапії в роботі з дітьми, які сприяють психологічному розвитку та емоційному благополуччю дитини: розповідь казок, творчі завдання, рольові ігри, групові дискусії, терапевтичні ігри, створення казкових книжок, використання методу «метафоричного образу». Описується методика застосування казкотерапії: індивідуальні заняття, по підгрупах, групові заняття. Звертається увага на те, що казкотерапію доцільно проводити по підгрупах, по 8-10 дітей у підгрупі, але не перевищувати 12 осіб. Зазначається, що заняття з казкотерапії слід проводити один раз на тиждень. Наводиться час проведення занять з казкотерапії для дітей молодшої, середньої та старшої груп. Наводяться приклади народних і авторських казок.

Посилання

Берн Э. Групповая психотерапия. Москва : Академический Проект, 2001. 464 с.

Бредіхіна О. А. Казкотерапія у роботі з дітьми дошкільного віку. Авторські психотерапевтичні казки (методичний посібник). Нетішин, 2015. 85 с.

Дошкільний навчальний заклад «Веселка» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області. Казкотерапія: формування гуманістично спрямованої особистості дошкільника. Методична розробка. Освітній проєкт «На урок». 2019. URL : https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-kazkoterapiya-formuvannya-gumanistichno-spryamovano-osobistosti-doshkilnika-94008.html (дата звернення 21.10.2023).

Герман Н. І., Горобець Т. В. Казкотерапія як один із методів практичної діяльності психолога: методичний посібник. Черкаси : Вид. від. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2015. 142 с.

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Игры в сказкотерапии. Санкт-Петербург : Речь, 2008. 208 с.

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. Санкт-Петербург : Речь, 2001. 310 с.

Казкотерапія в роботі з дошкільниками /Упор. Шик Л. А., Гаркуша Г. В., Тур Л. В., Рудик О. А. 2019. URL : https://vseosvita.ua/library/kazkoterapia-v-roboti-z-doskilnikami-172894.html (дата звернення 21.10.2023).

Макєєва І. П. Казка як засіб розвитку емоційної сфери у дошкільнят з порушеннями поведінки. Дошкільна освіта. 2002. № 1. С. 70–75.

Мирошниченко Н. Малювання як засіб корекції страху в дітей: Психолого-педагогічний семінар для педагогів та вчителів образотворчого мистецтва. Психолог. Шкільний світ : Всеукраїнська газета. 2009. № 47. С. 21–26.

Полковенко Т. В. Казкотерапія. Велика українська енциклопедія. 2018. URL : https://vue.gov.ua/Казкотерапія#:~:text=Казкотерапі́я%20—%20метод%20психологічної %20корекції%20особистості,творів%3B%20один%20із%20видів%20бібліотерапії (дата звернення 19.10.2023).

Ройко Г. Казкотерапія у роботі з дітьми із особливими потребами. 2018. URL : http://dpsz2018.blogspot.com/2018/11/blog-post26.html (дата звернення 19.10.2023).

Свиридова Є. В. Чарівні казки та прийоми їх аналізу на уроках літературного читання. Початкова школа. 2004. № 6. С. 12–15.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Вибрані твори : в 5 т. Київ, 1977. Т. 3. 668 с.

Тренинг по сказкотерапии / Под ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. Санкт-Петербург : Речь, 2007. 176 с.

Фрейд З. Толкование сновидений. Київ : Здоров’я, 1991. 384 с.

Фрейд З. Художник и фантазирование. Москва : Класс, 1995. 144 с.

Юнг К. Психология бессознательного. Москва : Наука, 1994. 320 с.

Юнг К. Сознание и бессознательное. Санкт-Петербург, Москва : Университетская книга, 1997. 544 с.

Bettelheim B. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. T. 1, tłum. D. Danek. Warszawa, 1985. 295 p.

Brett D. Annie Stories. Australia, 1986.

Molicka M. Bajki terapeutyczne. Poznan, 1999.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28