ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-289-297

Ключові слова:

готовність до школи, психологічний супровід, старші дошкільники, батьки, педагоги, практичний психолог.

Анотація

Визначено актуальність проблеми забезпечення психологічного супроводу готовності старших дошкільників до навчання в школі. Сучасні дослідження підкреслюють важливість психологічного супроводу процесу готовності дитини до навчання в школі. Він допомагає виявити потреби та можливості кожної дитини, сприяє її успішній адаптації до нових умов та розвитку ключових навичок для подальшого навчання. Здійснено аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Психологічна готовність дітей до школи передбачає формування в них певного ставлення до навчання як до серйозної і соціально значущої діяльності. Вона включає в себе мотивацію до навчання, інтелектуальний та емоційно-вольовий розвиток дитини. Визначено поняття «психологічний супровід», його мету та завдання. Схарактеризовано основні напрями психологічного супроводу готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в школі (профілактика, діагностика, консультування, розвивальна робота, корекційна діяльність, психологічна просвіта, формування психологічної культури, розвиток психолого-педагогічної компетентності дітей, адміністрації закладу дошкільної освіти, педагогів та батьків тощо). Визначено, що забезпечення психологічного супроводу готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі передбачає роботу за трьома основними напрямами: робота з дітьми; взаємодія педагогів; співпраця з батьками. Зауважено, що готовність до навчання в школі передбачає загальну і спеціальну готовність. Важливо враховувати психологічний аспект цього процесу, оскільки внутрішня готовність дитини до переходу в нову соціальну роль «школяр» і новий освітній простір «школа» відіграють ключову роль в успішній адаптації до шкільного життя. Розглянуто роль сім’ї, педагогів та самої дитини у цьому процесі. Визначено, що психологічний супровід сприяє підготовці дитини до навчання в школі, допомагає адаптуватися до нових умов, знайти своє місце в соціальному оточенні та розвивати ключові навички, необхідні для успішного шкільного навчання. Важливість цього процесу полягає в тому, що він створює міцний фундамент для подальшого успіху та самореалізації дитини в освітній системі.

Посилання

Бех І. Д. Психологічний супровід особистісно зорієнтованого виховання. Початкова школа. 2004. №3. С.3-6.

Богуш А. М. Підготовка дітей до школи у вимірі дошкільної зрілості. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. 2015. Вип. 67. С. 158–163. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_30 (Дата звернення 12.10.23).

Гавриш Н. В., Брєжнєва О. Г., Кіндрат І. Р. Розумне виховання сучасних дошкільнят: методичний посібник. Kиїв : Видавничий дім «Слово», 2015. 176 с.

Зінченко В. М. Організація психолого-педагогічного супроводу дитини в умовах дошкільного закладу. Дошкільна освіта. 2004. № 1. С. 15–17.

Іщенко Л. В. Логіко-математичний розвиток дітей 5–7 років : навч. посіб. Бердянськ : БДПУ, 2010. 144 с.

Кочерга О. Коли дитина готова до школи? Дошкільне виховання. 2012. № 12. С. 4–9.

Кривоніс М. Л, Дроботій О. Л. Школа майбутніх відмінників. Психологічні заняття з підготовки дітей до навчання в школі. Харків : Ранок, 2016. 176 с.

Міщик Л., Вєтрова О. Соціально-педагогічний супровід обдарованої молоді у вищих навчальних закладах. Вища школа. Гуманізація навчально-виховного процесу : Спецвипуск 7. Слов’янськ, 2011. С. 45–52.

Пантюк Т. Підготовка дитини до школи: тексти лекцій [для фахівців спеціальності «Дошкільна освіта»]. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 200 с.

Психологічна готовність шестирічної дитини до школи / [упоряд.: К. Муліка]. Полтава : ПОІППО, 2008. 84 с.

Психологічний супровід школярів / Упорядник Т. Гончаренко. Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. 128 с.

Таран О. П. Психологічна готовність дитини до школи: діагностика та формування. Київ : Шкільний світ, 2010. 128 с.

Філімонова Т. В. Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи : навчально-методичний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. 218 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28