ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-333-339

Ключові слова:

дистанційне навчання, молодші школярі, педагогічна взаємодія, освітній процес, онлайн-платформи.

Анотація

У статті обґрунтовано теоретико-методичні засади організації уроків у початкових класах в умовах дистанційного навчання. На сучасному етапі розвитку суспільства зміни, що відбуваються у світі загалом та в Україні зокрема, є кардинальними і потребують рішучих змін усталеного життя всіх зацікавлених сторін Відтак, прогрес у суспільстві (комп’ютеризація, цифровізація, збільшення ролі інформації), а також спалах COVID-19 і нарешті війна поставили перед освітою два нові виклики: налагодження освітнього процесу під час карантинних та іншого роду обмежень, знаходження нових форм, методів, засобів, прийомів, технологій навчання молодших школярів. У житті сучасних школярів важливу роль відіграють ґаджети. Здобувачі освіти постійно зосереджені на технічних пристроях, різноманітних цифрових розвагах, навіть їхня соціалізація проходить через інтернет. Проте багато із них мають проблеми з комунікацією в реальному житті, є соромливими, замкненими та часто навіть асоціальними. Сукупність цих проблем вимагає кардинальних рішень та змін традиційних форм освіти. Вирішенням проблем із освітніми обмеженнями, а також залучення дітей до комп’ютеризації в корисному та значущому руслі стало впровадження дистанційного навчання. В останні роки дистанційне навчання є досить актуальною темою для досліджень. Окремі питання, що стосуються визначення поняття «дистанційне навчання» досліджували вчені М. Томпсон, М. Мур, А. Кларк, і Д. Кіган, І. Роберт, А. Хуторський), педагогічні аспекти відкритого дистанційного середовища (О. Андреєв, В. Беспалько, О. Коломієць, В. Кухаренко), методичні особливості організації освітнього процесу із застосуванням різних дистанційних моделей (М. Васильєва, Р. Вернидуб, В. Сергієнко, Ю. Триус, В. Франчук, А. Худякова). Окрема увага науковців (Н. Бойко, У. Дудка, І. Захарова, В. Логвіненко, О. Муковіз, О. Цись) приділялася проблемі організації самостійної навчальної діяльності здобувачів освіти за допомогою технологій дистанційного навчання. Проблема організації уроків у початкових класах в умовах дистанційного навчання нині недостатньо вивчена. Адже виявилося, що до організації освітньої діяльності молодших школярів у дистанційному форматі не були готові ні батьки, ні діти, ні навіть вчителі. Дистанційне навчання є якісно новою формою освіти, що ґрунтується на принципах самостійності, впровадженні сучасних педагогічних методів, технічних засобів передавання інформації як особливого виду освітньої діяльності, що робить процес засвоєння знань гнучким, варіативним, багатовекторним; уможливлює навчання за індивідуальною освітньою траєкторією відповідно до особистих потреб, зацікавлень та здібностей.

Посилання

Власенко Н. О. Дистанційне навчання : Україна і світ. Естетика і етика педагогічної дії. 2019. № 20. С. 29–37.

Воротникова І. П., Якубов С. В. Упровадження дистанційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів: посіб. Київ, 2017. 140 с.

Гриценко В. І. Дистанційне навчання: теорія і практика. Київ : Наукова думка, 2004. 375 с.

Кухаренко В. М. Дистанційне навчання та умови застосування : навч. посіб. Вид. 3-тє. Харків, 2002. 320 с.

Удовиченко В. І. Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності : метод. рекомендації. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 198 с.

Шакотько В. В. Методика використання ІКТ у початковій школі : навч.-метод. посіб. Київ : ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2008. 128 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28