ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-432-447

Ключові слова:

професійна освіта, інженерна освіта, підприємництво, самореалізація інженерів, підготовка майбутніх фахівців до підприємництва.

Анотація

Професійна підготовка майбутніх фахівців у технічних закладах вищої освіти до самореалізації відбувається, здебільшого, за однією з двох типових кар’єрних стратегій: фахова спеціалізована праця або управлінський менеджмент. Відповідно до глобальних викликів актуалізовано значущість молодіжного підприємництва, зокрема в царині інженерії. Зважаючи на це, в статті зосереджено увагу на виявленні особливостей стимулювання здобувачів інженерної освіти до започаткування власної справи шляхом осмислення досвіду підприємницької виду господарювання окремих представників інженерії, аналізу освітніх програм професійної підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей та розкриття суті розробленої технології розвитку ділової активності. Обґрунтовано ідею, що розвиток ділової активності здобувачів інженерної освіти забезпечить успішність їхньої підприємницької діяльності. Зроблено висновок про необхідність доповнення змісту інженерної освіти підприємницькою компонентою та запровадження технології розвитку ділової активності, що сприятиме актуалізації й розвитку індивідуально-особистісних якостей майбутніх фахівців інженерних спеціальностей для започаткування власної справи й успішного просування свого бізнесу. Таким чином, необхідність стимулювання підготовки майбутніх фахівців в галузі інженерії до започаткування власного бізнесу і самореалізації в молодіжному підприємництві є доцільною та закономірною, оскільки сприятиме оновленню цільових настанов, вдосконаленню змісту і процесу фахової освіти шляхом актуалізації підприємницької компоненти та застосування інноваційних педагогічних технологій, методів навчання й контролю, а також – прийомів суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів і здобувачів інженерної освіти. Отримані результати є важливими для наукового обґрунтування необхідності вдосконалення змісту інженерної освіти, розроблення й використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців до самореалізації в умовах ринкової економіки, а також упровадження ігрових методів, бізнес-акселераторів, тренажерів і симуляторів.

Посилання

Алєксєєва С. В, Базиль Л. О., Гриценок І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф., Сохацька Г. В. Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: монографія. Житомир : Полісся, 2020. 237 c.

Алєксєєва С. В., Базиль Л. О., Байдулін В. Б., Гриценок І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф., Сохацька Г. В. Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: монографія. Інститут професійної освіти НАПН України; за наук. ред. Закатнова Д.О. Київ: ІПО НАПН України, 2023. 179 с. URL: http://surl.li/ncerv (дата звернення: 21.10.2023).

Базиль Л. О. Індивідуально-особистісні якості щодо успішної підприємницької діяльності. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7-8 листопада 2019 р.) / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, М. Є. Скиба, В. О. Радкевич [та ін.]. Хмельницький : ХНУ, 2019. С. 111-112.

Базиль Л. О. Концепція консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Інноваційна професійна освіта. 2023. Випуск 2(9). Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. В.О. Радкевич. Київ: ІПО НАПН України. С. 343-347. https://doi.org/10.32835/2786-619-Х/2023/2.9

Базиль Л. О. Підготовка майбутніх фахівців до підприємницької діяльності: реалії і перспективи. Професійна педагогіка, 2021, 2 (23), С. 149–158. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.23.149-158

Базиль Л. О., Орлов В. Ф. Проблеми консультування з питань розвитку молодіжного підприємництва. Професійна педагогіка, 2022, 1(24), 18–26. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.18-26

Базиль Л., Орлов В. Інноваційні технології консультування з молодіжного підприємництва в системі професійної освіти. Modern technologies for solving actual society's problems: monograph. Edited by Oleksandr Nestorenko and Iryna Ostopolets. Publishing House of Katowice School of Technology, 2022. С. 64–74. https://doi.org/10.54264/M016

Молодь України – 2021. Результати репрезентативного соціологічного дослідження. Міністерство молоді та спорту України. Київ. 2021. URL : https://cutt.ly/PI6MZeF (дата звернення: 01.09.23.)

Несторенко Т. П. «Економіка суперзірок»: можливості та загрози для сфери освіти. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 7. № 2. С. 8–15. https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-2-1

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки (2020). Міністерство освіти і науки України. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/ 2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (дата звернення: 01.09.23).

Abyzova L., Babenko O., Nestorenko T., Reshetova I., Semeniuk M., Shevchenko O. Educational management in Ukraine: the place of displaced universities. Sustainable Development Goals: The 2030 Agenda & Does environmental diplomacy reflect new challenges regarding climate change? Workshop 8.11.2017. P. 5-15. University of Economics in Bratislava, Bratislava. URL : https://cutt.ly/SYcVUXq (дата звернення: 17.10.2023).

Bae T.J., Qian S., Miao C. Fiet J.O. The relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions: A meta-analytic review. Entrepreneurship Theory and Practice. 2014. 38 (2). P. 217-254 https://doi.org/10.1111/etap.12095

Bazyl L., Radkevych O., Radkevych V., Orlov V. Interdisciplinary approach to the economic-legal socialization of specialists in modern labor market. Utopía Y Praxis Latinoamericana. 2020. 25 (1). P. 208-218. URL : http://surl.li/ncfhx (дата звернення: 15.10.2023).

Brokesova Z., Deck C., Peliova J. Bringing a natural experiment into the laboratory: The measurement of individual risk attitudes. ESI Working Paper. 16-06.

URL : http://digitalcommons.chapman.edu/esi_working_papers/184/ (дата звернення: 10.10.2023).

Grecu V., Calin D. Benefits of entrepreneurship education and training for engineering students. MATEC Web Conference, 2017, 121, P. 11-20. https://doi.org/10.1051/matecconf/201712112007

Havrilenko N., Kozitska N. Analytical support of digital transformations. Economy and Society. 2022. 38. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-38

Musibaudeen O. I., Oluseyi A. A., Busayo S. A. , Seun O. A Learning Model for Effective Teaching of Entrepreneurship Engineering Using Workshop Technology As A Case Study. Journal of Engineering Education Transformations, Volume 35, № 2, October 2021, P. 97–105. https://doi.org/10.16920/jeet/2021/v35i2/22076

Nestorenko T., Ostenda A., Kravchyk Yu., Nestorenko O. Entrepreneurship and universities: a place of academic business incubators. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2022. Volume 7. № 1. P. 63-71. https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-1-7

Nestorenko T., Tokarenko O., Kolmakova O. Entrepreneurship in Eastern Ukraine: development in the context of armed conflict and the Covid-19 pandemic. International Relations 2021: Current issues of world economy and politics. Proceedings of scientific works from the 22nd International Scientific Conference 2nd – 3rd December 2021. P. 510-517. URL : https://cutt.ly/DHUw2WV (дата звернення: 30.10.2023)

Ostenda A., Nestorenko T., Ostenda J. Practical education on a higher level in Poland: example of Katowice school of technology. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.1, 2018. С. 186-190. http://doi.org/10.31494/2412-9208-2018-1-1-186-190

Rodrigues R.G., Dinis A., do Paço A., Ferreira J., Raposo M. The effect of an entrepreneurial training programme on entrepreneurial traits and intention of secondary students, in Entrepreneurship – Born, made and educated, Burger-Helmche, T. (Ed.). 2012. P. 77–92.

Saeed S., Muffatto M., Yousafzai Sh. Y. Exploring intergenerational influence on entrepreneurial intention: the mediating role of perceived desirability and perceived feasibility. International Journal of Entrepreneurship & Innovation Management. 2014. 18 (2/3). P. 134–153.

Shchetynina O., Horbatiuk L., Alieksieieva H., Kravchenko N. Project management systems as means of development students time management skills. CEUR Workshop Proceedings. 2019. 2387. P. 370–384

Thompson E.R. Individual Entrepreneurial Intent: Construct Clarification and Development of an Internationally Reliable Metric. Entrepreneurship Theory & Practice. 2009. 3 (33). P. 669–694.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28