ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-176-182

Ключові слова:

соціалізація, порушення мовлення, діагностика, комунікація, міжособистісні стосунки.

Анотація

У статті розглянуто питання соціалізації дітей шкільного віку з порушенням мовлення в умовах спілкування та адаптації в колективі дітей та дорослих. У дітей з порушенням мовлення однією з діагностичних ознак є дисоціація між мовним та психічним розвитком. Це проявляється в тому, що психічний розвиток таких дітей, як правило, протікає благополучніше, ніж розвиток мови. Їх відрізняє критичність до мовної недостатності. Первинна патологія мови гальмує формування потенційно збережених здібностей, перешкоджаючи нормальному розвитку пам'яті, уваги, мислення. У статті проаналізовано вплив порушення мовлення на успішну соціалізацію та шляхи вирішення проблеми для повноцінного розвитку дитини та соціальної адаптації. Комплекс порушень мовного та когнітивного розвитку у дітей із мовленнєвою патологією перешкоджає становленню в них повноцінних комунікативних зв'язків із оточенням, ускладнює контакти з дорослими та може призводити до ізоляції в колективі однолітків. Механізми соціалізації дітей із порушеннями мовлення мають свої особливості. Залежно від типу діти відчувають певні труднощі в засвоєнні культури та зразків поведінки в суспільстві. Наголошується ряд специфічних особливостей соціальної поведінки: мовні контакти зводяться до мінімуму; практична діяльність і поведінка дитини залишаються безпосередньою, невербальною. Виявляється низький рівень емоційної емпатії. Інтеграція дітей з порушеннями мовлення в суспільство не може відбуватися так само, як у їх однолітків, що нормально розвиваються. Освоєння соціального досвіду, включення в систему суспільних відносин вимагає від педагогів додаткових заходів та зусиль. Розширення сфер соціалізації учнів відбувається за рахунок можливості проявити себе в спільній діяльності.

Посилання

Выготский Л. C. Проблемы дефектологии. Москва : Просвещение, 1995. 224 с.

Гамаюнова А. Н. Профессиональная ориентация педагогов-дефектологов на здоровье-сберегающую деятельность личности. Москва : Педагогическое образование и наука, 2009. 340 с.

Люмбарська О. М. Основи соціалізації особистості. Київ : Ленвіт, 2012. 238 с.

Рубинштейн C. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 712 с.

Тарасун В. В. Вікові норми розвитку дитини. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2011. 212 с.

Трофіменко Л. І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення: програмно-методичний комплекс. Київ : ПП «Актуальна освіта», 2013. 108 с.

Ambrukaitis J. Training special educators: experiences and perspectives. London : Bridges, 1995. 140 р.

Lacey P. Training for collaboration. Birmingham : ENA, 1996. 258 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28