ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ЗА І ПРОТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-231-239

Ключові слова:

дистанційна освіта, діти дошкільного віку, англійська мова.

Анотація

У науковій статті розглядається проблема дистанційного навчання англійської мови дошкільників: плюси та мінуси цього формату. Авторка статті звертається до ключової дефініції «дистанційна освіта»; робить стислий огляд наукових досліджень з означеної проблеми; підкреслюється важливість вивчення англійської мови саме з дошкільного віку, який є сенситивний; зверненням до нормативної бази, підкреслюючи важливість забезпечення дошкільної освіти для всебічного розвитку дитини дошкільного віку та правомірність організації формату дистанційного навчання з дітьми дошкільного віку. В основному змісті публікації розглядаються плюси та мінуси дистанційного формату навчання англійської мови дошкільників: гнучкість та доступність, різноманітність ресурсів та індивідуалізація навчання – плюси, а обмежена соціалізація, відсутність особистого контакту з педагогом, неможливість організації такого навчання без допомоги дорослих, можливість перевантаження – мінуси дистанційного навчання англійської мови дітей дошкільного віку. У статті окремо приділено увагу можливостям дистанційного навчання англійської дітей дошкільного віку, зокрема наведено стислий перелік корисних інтернет-ресурсів. Зроблено їх короткий огляд. Акцентується особлива увага на важливості міжособистісної тісної взаємодії між педагогами та батьками дітей у процесі дистанційного навчання дошкільників англійської. З огляду на війну в Україні авторка підкреслює необхідність дистанційного навчання, зокрема дистанційного навчання дітей дошкільного віку англійської мови. Дошкільний вік є сенситивним періодом для вивчення іншої мови, а загалом дошкільна освітня ланка є базисом, фундаментом системи освіти в Україні і саме від неї залежить майбутнє нашої держави. Подальші наукові розвідки авторка статті вбачає в дослідженні дистанційного навчання англійської мови дітей дошкільного віку, а саме в розробленні дистанційного курсу англійської мови для дітей дошкільного віку.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / під ред. Піроженко Т. О. URL : https://goo-gl.me/hZbjk (дата звернення: 10.10.2023).

Віртуальна дошка Padlet. URL : http://surl.li/mqjwu (дата звернення: 10.10.2023).

Гнатюк О. В. Дистанційне навчання: проблеми, пошуки, виклики. Київ, 2021. URL : http://surl.li/fzatr (дата звернення: 10.10.2023).

Гнатюк О. В. Проблеми дистанційного навчання учасників освітнього процесу в сучасних умовах. Київ. 2022. URL: http://surl.li/mqwtr (дата звернення: 10.10.2023).

Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти : монографія. авт. кол. В. В. Ягупов, Л. М. Петренко, С. Г. Кравець та ін. / за наук. ред. В. В. Ягупова. Житомир : Полісся, 2019. 234 с. URL : http://surl.li/kkhjy (дата звернення: 10.10.2023).

Пилаєва Т. В. До розуміння поняття «дистанційна освіта». Харків, 2016. URL : http://surl.li/aiudd (дата звернення: 10.10.2023).

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017. URL : http://surl.li/bjutm (дата звернення: 10.10.2023).

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11. 07. 2001. URL : http://surl.li/mqjvp (дата звернення: 10.10.2023).

Корсунська Н. О. Дистанційне навчання: підходи до реалізації. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вінниця, 2000. С. 29–32.

Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / [М. Л. Смульсон, Ю. І. Машбиць, М. І. Жалдак та ін.] ; за ред. М. Л. Смульсон. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. 240 с. URL : http://surl.li/mqwug (дата звернення: 10.10.2023).

Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання. Шуневич Б. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2003. Number 490. С. 95–104 URL : http://surl.li/mtawk (дата звернення: 10.10.2023).

Трофаїла Н. Д. Важливість вивчення іноземних мов у дошкільному віці. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. № 63. Т. 1. DOI 10.32840/1992-5786.2019.63-1.15 URL : http://surl.li/mhooc (дата звернення: 10.10.2023).

Чи можливе дистанційне навчання й що потрібно для цього? Онлайн школа 977: якісне дистанційне навчання в Україні. URL : http://surl.li/mqjvt (дата звернення: 10.10.2023).

British Council Learn English (назва з екрану). URL : http://surl.li/mqjvu (дата звернення: 10.10.2023).

Duolingo.com. URL : http://surl.li/gxtnz (дата звернення: 10.10.2023).

Enpodcast.com. URL : http://surl.li/mqjvv (дата звернення: 10.10.2023).

Shale D. Toward a reconceptualization of distance education. The American Journal of Distance Education. 1988. Vol. 2 (3). P. 25–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28