ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-308-319

Ключові слова:

проєкт, проєктне навчання, проєктна діяльність, метод проєктів, молодші школярі, початкова школа.

Анотація

У статті визначено актуальність проблеми використання проєктної діяльності в змісті формування ключових компетентностей молодших школярів. Зазначається, що особливості використання проєктної діяльності у навчанні молодших школярів полягають у забезпеченні активного, практичного та творчого навчання. Така діяльність сприяє розвитку різних вмінь та навичок у дітей, зокрема критичного мислення, проблемного мислення, комунікативних навичок, співпраці та лідерства. Виконуючи проєкти, учні опановують алгоритми інноваційної творчої діяльності, вчаться шукати, аналізувати та узагальнювати інформацію, застосовувати знання, заповнювати прогалини, набуття досвіду у вирішенні творчих завдань. Важливе значення у процесі проєктної діяльності відводяться підготовці учнів до презентації результатів проєкту, тобто вміння виділяти найголовніше в роботі, відбирати найважливіші матеріали для оприлюднення, чітко та лаконічно висловлювати свої думки. Проєктна діяльність виконує розвивальну та виховну функції, має певні принципи та впливає на формування у дітей спеціальних навичок, які допомагають їм звикнути до вимог сучасного світу. Використання у педагогічній роботі методів проєктної діяльності передбачає трансформацію ролі вчителя, який тепер виступає не лише в ролі інтерпретатора науки та носія нової інформації, але і вмілим організатором систематичної самостійної пошукової діяльності школярів з отримання знань, набуття вмінь та навичок і засвоєння способів розумової діяльності. Роль вчителя під час виконання проєктів змінюється залежно від етапу роботи над проєктом. Проте на кожному з цих етапів педагог є фасилітатором, тобто помічником. Він не передає знання, а забезпечує мисленнєву, пошукову діяльність школяра. Окреслено специфіку роботи над проєктом з урахуванням вікових та психологічних особливостей розвитку молодших школярів. Подано зміст та наведено приклади проєктно-дослідницької діяльності на прикладі навчального предмету «Я досліджую світ» у різних навчально-методичних комплексах. Запропоновано низку із підготовки та проведення уроку-проєкту в початковій школі.

Посилання

Авдеєва І. Чи не заважають учні творчому вчителеві? Творча педагогічна діяльність як чинник психотравматизації вчителя. Гуманітарні науки. 2005. №2. С. 105-110.

Голубенко М. К. Проєктна діяльність у школі. Київ, 2007. 128 с.

Забродська Л. М, Онопрієнко О. В, Цимбалару А. Д., Хоружа Л. Л. Інформаційно-методичне забезпечення проєктно-технологічної діяльності вчителя: науково-методичний посібник. Харків, 2007. 208 с.

Зеленська О. Використання інноваційних технологій на уроках у початковій школі. Початкова школа. 2013. № 15. С. 47-48.

Землянська Е. Н. Навчальні проєкти молодших школярів. Початкова школа. 2005. № 9. С. 77.

Краснощок І. Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього вчителя як складова педагогічної освіти. Рідна школа. 2007. № 4. С. 24-27.

Мантула Т. І. Проєктні технології: теорія і практика. Кіровоград, 2008. 150 с.

Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. Київ, 2018. 392 с.

Онопрієнко О. Проєкти в початковій школі : тематика та розробка занять. Київ, 2007. 128 с.

Пальшкова І. О. Поняття та сутність професійно-педагогічної діяльності. Педагогіка. 2004. № 9. С. 26-38.

Франчук О. В. Інноваційні технології на уроках читання: Методична система ЧПКМ (Читання письмо критичне мислення). Харків, 2009. 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28