ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МОВИ І ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-340-349

Ключові слова:

арт-педагогічні технології, мовно-літературна освіта, художньо-прикладні технології, ігрові технології, музично-мистецькі технології, фото/відеотехнології, івент-технології.

Анотація

Статтю присвячено важливій проблемі сьогодення – упровадженню інновацій, а саме арт-педагогічних технологій, у процес мовної та літературної освіти учнів початкової школи. Актуальність обраної проблеми визначається провідною рисою сучасної шкільної освіти нашої держави – наявністю інтегративних процесів. Апелюючи результатами аналізу наукових досліджень вітчизняних учених і проведеного опитування учителів початкової школи, авторка переконливо обґрунтовує доцільність використання арт-педагогічних технологій у процесі формування у здобувачів початкової освіти компетентностей як ключових, так і з мовно-літературної освітньої галузі. У пропонованій статті наявний матеріал, що є результатом науково-пошукової та практичної діяльності дослідниці стосовно особливостей здійснення мовної та літературної освіти зазначеного контингенту дітей на засадах арт-педагогічних технологій. Закцентовано увагу на відмінностях арт-педагогіки й арт-терапії, зазначено особливості використання стратегій цих наук в освітньому процесі нової української школи. Публікація вміщує матеріал щодо аналізу п арт-педагогічних технологій, приклади їх реалізації на уроках мови і читання в першому концентрі сучасного ЗЗСО. Авторка наголошує, що використання запропонованих завдань не вимагає спеціальної мистецької підготовки ані вчителя, ані учнів і сприятиме реалізації комплексного та діяльнісного підходів, на яких сьогодні ґрунтується процес мовної і літературної освіти молодших школярів. Стаття буде корисною фахівцям у галузі початкової освіти, які працюють в Новій українській школі й активно впроваджують освітні інновації на уроках мови і читання, та стане в нагоді викладачам педагогічних закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку майбутніх учителів початкової школи. Ознайомлення зі змістом публікації сприятиме оволодінню студентами спеціальності 013 «Початкова освіта» фаховими компетентностями щодо упровадження у процес мовно-літературної освіти учнів початкової школи арт-педагогічних технологій задля формування в дітей системи необхідних знань, умінь і навичок з мовно-літературної освітньої галузі.

Посилання

Державний стандарт початкової освіти. URL : http://nus.org.ua/news/uryadopublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/. (дата звернення: 25.09.2023).

Деркач О. О. Реалізація виховного потенціалу арт-педагогіки в умовах навчально-виховного процесу початкової школи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Теорія і методика мистецької освіти. Київ : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. Вип. 8 (13). С. 155–159.

Крок до толерантності: використання арттехнологій у захисті прав дітей-біженців : навч.-метод. посіб. / за ред. Р. Безпальчої. Київ : Школа Рівних Можливостей, 2010. 124 с.

Нова українська школа : порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Павлюк Р. О. Артпедагогіка як наука: зміст, суть, значення та форми впровадження. Педагогічний альманах. Київ. 2013. № 17. С. 67–73.

Пріма Р. М., Алексінцева Т. В. Артпедагогіка як наукове поняття : аспекти сутнісної характеристики. Вісник Черкаського університету. Черкаси, 2016. № 1. С. 27–38.

Руденька Т. М. Артпедагогіка як інновація сучасної професійно-педагогічної теорії і практики. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2012. № 4. С. 59–63.

Хлєбнік С. Р. Арт-педагогіка в підготовці соціального гувернера до соціалізації дітей з вадами розвитку. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. Запоріжжя. 2011. № 1 (14). С. 104–107.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28