ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНИХ ІГОР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-350-359

Ключові слова:

фізичне виховання, старшокласники, спортивні ігри.

Анотація

У статті розглядаються проблемні питання, що стосуються вдосконалення процесу фізичного виховання учнів старших класів, а саме розробки нових програм позакласних занять для старшокласників на основі спортивних ігор, що пов’язане із недостатнім обсягом їх рухової активності. Під час розробки нових програм позакласних занять для старшокласників актуальними залишаються питання комплексного підходу із урахуванням мотивації щодо занять різними видами спортивних ігор. Оцінювання результатів упровадження експериментальної програми позакласних занять на основі спортивних ігор у систему фізичного виховання старшокласників проводилося в процесі педагогічного експерименту відповідно до змін показників фізичної підготовленості в порівнянні із відповідними змінами представників контрольної групи. Результати педагогічного експерименту дали можливість констатувати ефективність впливу запропонованої програми на загальний фізичний стан старшокласників: у хлопців експериментальної групи спостерігалися статистично достовірно кращі (р<0,05) величини рівня фізичної працездатності (на 5%), швидкісних, швидкісно-силових, силових здатностей, рівня розвитку спритності, витривалості та гнучкості (на 3-9%), загального рівня фізичної підготовленості (на 7%) й показників спеціальної фізичної підготовленості (на 4-8%). Використання експериментальної програми позакласних занять також сприяло підвищенню фізичної підготовленості дівчат: спостерігаються достовірно більш високі величини рівня їх фізичної працездатності (на 7%), рівня фізичної підготовленості (на 8%), показників фізичної підготовленості (на 2-6%), спеціальної фізичної підготовленості (на 4-6%). Узагальнення отриманих результатів педагогічного експерименту констатує ефективність реалізації запропонованої програми позакласних занять на основі спортивних ігор, результатом якого було суттєве покращення фізичної працездатності старшокласників. Дане положення дає підстави практичного впровадження у систему фізичного виховання старшокласників запропонованої програми.

Посилання

Абрамов С. А., Кузьмінова М. І. Загальна фізична підготовка студентів у волейболі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 2016. № 112 (4). С. 9–12.

Бойчук Р. І., Захаркевич Т. М. Структура координаційної підготовленості волейболістів 17-18 років. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. 2016. № 139 (2). С. 210–213.

Ващук Л. М. Мотиваційно-ціннісні орієнтації старшокласників до фізичної культури. Наука і освіта. 2013. № 4. С. 92–94.

Дубогай О. Д. Здоров'язбереження школярів у системі освітньо-рухового навчання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2016. Вип. 3К1(70). С. 366–371.

Жуков С. М., Кузьмінова М. І. Види популярних спортивних ігор у вищих навчальних закладах. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. 2016. № 112 (1). С. 137–139.

Іщенко О. С. Формування мотивації підлітків до занять фізичною культурою. Матеріали VIІІ Міжнар. наук. конф. молодих вчених «Молодь та олімпійський рух», присвяченої 85-річчю НУФВСУ. Київ, 2015. С. 298–299.

Моісеєв С. О. Сучасні підходи до проведення уроків фізичної культури в загальноосвітній школі. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». 2017. № 34. С. 296-303.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28