ІЗ ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННІ УЧНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-360-373

Ключові слова:

освітній процес, освіта під час війни, дистанційне навчання, організаційні проблеми, онлайн-послуги, психологічні міркування.

Анотація

У статті описано організацію освітнього процесу в умовах війни під час організації уроку інформатики учнів 6 класу засобами онлайн сервісів на прикладі Першотравенського ліцею №4 Першотравенської міської ради. Проаналізовано сучасний процес навчання, стан освіти в умовах війни, який потребує чітких, оперативних та вчасних рішень, доступних пояснень, розробки нових нормативно-правових та законодавчих актів, адаптації до мінливих умов навчання. Дистанційне навчання вимагає врахування технічних обмежень та тривожного стану учнів, забезпечуючи організацію безпечного освітнього процесу протягом навчального року. Це також включає захист прав учасників освітнього процесу, як в Україні, так і за кордоном. Описано досвід організації освітнього процесу в умовах карантину та дистанційного навчання, коли багато дітей виїхали за кордон, навчаються в інших школах та не можуть отримати доступ до онлайн уроків через відсутність Інтернету чи технічних засобів. Тому педагоги повинні враховувати ці обставини та розробляти план дій, що забезпечує залучення всіх до освітнього процесу. План також повинен ураховувати психологічні аспекти з метою зробити заклад освіти для дітей з окупованих територій другим домом, де вони повинні почуватися комфортно та безпечно. У статті розглянуто особливості дистанційного навчання, включаючи використання синхронного режиму, коли учні працюють наживо разом з вчителем. Також описано переваги асинхронного навчання, такі як гнучкий графік роботи та можливість самостійно організувати свій робочий день. Авторами наголошено на ключових аспектах дистанційного навчання, зокрема інтерактивній взаємодії під час навчання, відведення часу для самостійного вивчення матеріалу, консультаційний супровід. Також розглянуті переваги та недоліки цього методу навчання. Зазначено, що дистанційне навчання включає в себе інноваційні інформаційні технології та методики, є новаторською педагогічною технологією, яка поєднує та використовує різноманітні педагогічні підходи. Виокремлено та наведено практичні приклади із досвіду вчителя інформатики організації освітнього процесу учнів 6 класу в умовах воєнного стану засобами онлайн сервісів на прикладі Першотравенського ліцею № 4 Першотравенської міської ради зі всіх видів діяльності, що дозволять ефективно застосовувати кожен з цих режимів: організаційні моменти та консультації; виклад нового матеріалу; практичне закріплення вивченого; контроль і перевірка знань. Доведено, що освітній процес можна вважати успішним лише тоді, якщо він відповідає не лише нагальним суспільним потребам, але й визначає фундамент для вирішення майбутніх викликів у навчанні учнів.

Посилання

Алєксєєва Г. М. Сутність і структура готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ : БДПУ, 2012. № 2. С. 9–14. URL : http://bdpu.org/ sites/bdpu.org/files/foipt/stat_Alekseeva_8.pdf (дата звернення: 02.10.2022).

Алєксєєва Г. М. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності : монографія. Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2014. 269 с.

Барбелко Н. С. Онлайн сервіси та платформи для дистанційного навчання. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (4-5.02.2021 р.). Дніпро, 2021. Т. 1. С. 189-190.

Зінов’єва І. С., & Зембіцька А. Г. Порівняльна характеристика сучасних онлайн інструментів тестування знань при дистанційному навчанні. Electronic Modeling. 2021. Т. 43. № 3. C. 109-123.

Краснощік А. Мінімальний набір сервісів для дистанційного навчання. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету. Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2021. С. 147-150.

Про Haцioнaльну cтpaтeгiю poзвиткy ocвiти в Укpaïнi нa 2012–2021 poки. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text (дата звернення: 19.10.2023)

Овсянніков О. С., & Алєксєєва Г. М. Комп'ютерне середовище науково-дослідної роботи студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю як об’єкт проектування. Молодь і ринок: Науково-педагогічний журнал. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2019. № 9 (176). С. 107–112.

Петренко С. Сутність та особливості українських платформ масових відкритих онлайн-курсів (МВОК). Інноватика у вихованні. 2020. Т.2. №.11. С. 165-173.

Розман І. Дистанційне навчання: наслідки та освітні технології. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 1 (3). С. 1–9. URL : http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/904/904 (дата звернення: 19.10.2023)

Хоменко В. Г. Сучасний стан та тенденції професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць. Харків : УІПА, 2013. Вип. 40–41. С. 245–252.

Hurenko O. I., Alekseeva H. M., Lopatina H. O., & Kravchenko N. V. Use of computer typhlotecnologies and typhlodevices in inclusive educational space of university. Information Technologies and Learning Tools. 2017. 61 (5). Р. 61–75. https://doi.org/10.33407/ITLT.V61I5.1782

Khomenko V., Pavlenko L., Pavlenko M., & Khomenko S. Cloud technologies in informational and methodological support of university students’independent study. Information Technologies and Learning Tools. 2020. 77 (3). Р. 223–239. https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.2941/.

Kravchenko N. V., Alyeksyeyeva H. M., & Gorbatyuk L. V. Curriculum Optimization by the Criteria of Maximizing Professional Value and the Connection Coefficient of Educational Elements. Using Software Tools: (ICTERI 2018: 14th International conference on ict in education, research, and industrial applications) (Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018). CEUR Workshop Proceedings. 2018. Vol-1. P. 365–378. http://ceur-ws.org/Vol-2105/10000365.pdf.

Lavrik V., Cortez L., Alekseeva A., García G. T., Juarez P. G., & Poblano J. Development of the CAD system for designing non-standard constructions from elastomers. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. Vol 3, Issue 3, March. 2014. P. 10717–10726.

Ostenda A., Istomina D., Kravchenko N., Alekseeva G., Nestorenko T., & Horbatiuk L. Роль засобів ІКТ в організації процес у інформування учнів під час карантину. Zeszyty naukowe WST, Katowicach. Польща, 2022, № 14, S. 109-126. https://doi.org/10.54264/0037

Ostenda A., Nestorenko T., & Ostenda J. Practical education on a higher level in Poland: example of Katowice School of Technology. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 186–190.

Shchetynina, O., Horbatiuk, L., Alieksieieva, H. & Kravchenko, N. Implementation of the kanban methodology in the teaching of web technologies for senior students. Modern technologies for solving actual society's problems. Katowice School of Technology. Monograph. Publishing House of Katowice School of Technology, 2022. Р. 171-180. https://doi.org/10.54264/M016

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28