ІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-383-391

Ключові слова:

навчальний предмет «Science», навчальні предмети природничонаукового циклу, інтеграційна освітня модель.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню можливостей і способів переходу до інноваційних моделей вивчення предметів природничого циклу в закладах середньої освіти, встановлення їх ефективності та доцільності внесення докорінних змін у зміст і методи навчання на прикладі нового навчального предмета «Science». Акцентовано, що основною проблемою викладання предметів природничонаукового циклу в закладах середньої освіти є забезпечення не лише науковості й фундаментальності шкільного природознавства, але й системного формування знань з природничих наук у комплексності та цілісності. Зроблено огляд наукових підходів українських науковців до реалізації ідеї інтеграції вивчення предметів природничого циклу та описано запропоновані ними конкретні розроблення змісту можливих змін у традиційних підходах до освітнього процесу з метою його оновлення щодо більш ефективного формування в учнів комплексних уявлень про загальні методи дослідження явищ природи різними природничими науками. Показано, що тільки інтеграційна модель вивчення предметів природничого циклу може забезпечити розуміння учнями того факту, що методи природознавства взаємопов’язані, у більшості випадків використовуються комплексно, а їх розмежування або спроби обрати якийсь головний і більш об’єктивний призводить до хибного опису реальності та ускладнює шлях до пізнання істини. Обґрунтовано, що можливості переходу на сучасний етап розвитку природничонаукової освіти в Україні забезпечує новий навчальний предмет «Science», програма якого відображає новаторські підходи до освітнього процесу, її ефективність перевірена на досвіді використання в багатьох країнах світу. Наголошено, що предмет «Science» – це втілення багаторічних мрій українських науковців, методистів та вчителів щодо створення ефективної і педагогічно доцільної системи формування інтегрованого природничонаукового знання, у ході опанування якого розкривається спільність і сутність явищ природи, їх закономірності та нерозривний зв’язок між ними, а також забезпечуються можливості перевірки спільності законів різних природничих наук у практичній діяльності.

Посилання

Благодаренко Л. Ю. Теоретико-методичні засади навчання фізики в основній школі : монографія. Київ, 2011. 427 с.

Благодаренко Л. Ю. Теоретичні та методичні аспекти створення інтегрованих курсів з фізики в основній школі. Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ: 2010. Випуск LXXXXII (92). С. 24–34.

Бугайов О. І., Мартинюк М. Т., Смолянець В. В. Фізика. Астрономія: Проб. підруч. для 7 кл. серед. шк. / за ред. проф. О. І. Бугайова. Київ: Освіта, 1999. 287 с.

Рокицький М. О., Дераженко А. В. Новий навчальний предмет «Science» у закладах середньої освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2022. Випуск 28. С. 57-62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28