ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК МЕТОД МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-392-400

Ключові слова:

дидактична гра, ігрова технологія, музично-естетичне виховання, освітній процес.

Анотація

У статті проаналізовано особливості ігор як освітньої технології та розкрито методичні аспекти використання дидактичних ігор у процесі музично-естетичного виховання учнівської молоді, наведено приклади класифікації ігор. Визначено основні відмінності дитячої та дидактичної гри, охарактеризовано основні принципи дидактичної гри, визначено основні етапи підготовки та проведення дидактичної гри. Мета статті полягає в актуалізації та структуруванні інформації про дидактичну гру як активну освітню технологію та визначенні шляхів удосконалення музично-естетичного виховання учнівської молоді засобами гри. Поставлена мета досягається шляхом послідовного виконання таких завдань: теоретико-методичний аналіз особливостей використання ігрових технологій у роботі з дітьми у сфері музично-естетичного виховання; дослідження ефективності використання сучасних ігрових технологій в освітній діяльності мистецького циклу; розробка алгоритму підготовки та проведення дидактичних ігор з метою вдосконалення процесу музично-естетичного виховання учнівської молоді. Об’єктом дослідження є процес музично-естетичного виховання школярів. Предметом дослідження є ігрова діяльність як технологія музично-естетичного виховання учнівської молоді. У процесі підготовки статті були використані методи теоретично-методичного аналізу провідних наукових досліджень. Наукова новизна дослідження вбачається в структуруванні наявного наукового досвіду з питань використання ігрових технологій в освітній діяльності. Практичне значення статті полягає в наведенні прикладів дидактичних ігор, що можуть бути використані на уроках музичного мистецтва та в позаурочній діяльності, спрямованій на музично-естетичне виховання. У висновках підтверджено, що ігрові технології на уроках музичного мистецтва та в позаурочній діяльності дозволяють реалізувати виховні цілі освітнього процесу, сприяють розширенню в учнів уявлень про світ, формують музичний смак, збагачують мистецький досвід та підвищують пізнавальну активність учнівської молоді.

Посилання

Монтень М. Проби: вибране ; пер. з фр. та примітки А. О. Перепаді; післямова В. Л. Скуратівського. Харків : Фоліо, 2012. 443 с.

Роже К. Людина та сакральне: видання, доповнене трьома додатками, про секс, гру, війну в їхньому відношенні до сакрального ; пер. з фр. Усик А. В., відп. ред. С. Л. Удовик. Київ : Ваклер, 2003. 238 с.

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посібник для студентів магістратури. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 316 с.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2006. 352 с.

Жорник О. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності. Рідна школа. 2000. № 3. С. 31–33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28