НАЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПІДРУЧНИКА З ФІЗИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-410-418

Ключові слова:

освітній процес з фізики, національна спрямованість підручника фізики, патріотичне виховання.

Анотація

У статті наголошено, що проблема виховання патріотичної особистості нині набуває особливого змісту, оскільки в нашій країні в умовах військового часу відбувається консолідація суспільства. Зауважено, що більшість учителів фізики не приділяють уваги цьому вкрай важливому питанню з різних причин, серед яких основними є такі, як відсутність у молоді мотивації до вивчення фізики, обмеженість навчального часу, слабка готовність учнів до засвоєння знань, нерозуміння ними ролі науки в розвитку техніки та всієї сучасної цивілізації, а також ролі фізики особисто для себе. Констатовано, що виховання патріотизму та почуття національної гідності можливо лише на спільній ідеології, адже вона забезпечує утвердження у свідомості певних цінностей і переконань, а головне – поваги до здобутків культури і науки держави. Тому необхідно шукати усі можливі підходи до ефективного формування національної самосвідомості, зокрема, знайомити молодь із науковою спадщиною українських науковців, а також сучасними досягненнями науки в нашій країні, які забезпечують суспільний, економічний і соціальний розвиток. Відзначено, що освітній процес з фізики в закладах загальної середньої освіти має значний потенціал щодо формування в молоді почуття національної гідності і виховання патріотизму. На прикладі змістовного наповнення підручників з фізики авторів М. Шута, М. Мартинюка, Л. Благодаренко показано, як можна максимально реалізувати цей потенціал. Зазначено, що сучасні вимоги до створення підручника значно обмежують обсяг навчального матеріалу, але авторам названих підручників вдається дотримуватися визначеної ними концепції, яка передбачає формування в учнів почуття національної гідності та виховання патріотизму з використанням навчального матеріалу курсу фізики. Показано, як можна з мінімальними витратами обсягу підручника вирішити проблеми обмеженості місця для інформації, що здатна формувати в учнів почуття національної гідності та виховання патріотизму.

Посилання

Шут М. І., Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю. Фізика: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2015. 256 с.

Шут М. І., Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2016. 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28