ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-457-466

Ключові слова:

підготовка майбутнього вчителя початкової школи, інклюзивна освіта, навчання учнів з особливими освітніми потребами, компетентнісний підхід, початкова освіта, професійне самовдосконалення.

Анотація

У статті проаналізовано особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до навчання учнів із особливими освітніми потребами в умовах закладу вищої освіти. Висвітлено стан розробленості досліджуваної проблеми: психолого-педагогічну літературу та нормативно-правове забезпечення професійної підготовки студентів спеціальності «Початкова освіта» до навчання учнів з особливими освітніми потребами. Теоретичний аналіз наукових праць дав змогу уточнити сутність поняття «підготовка майбутнього вчителя початкової школи до навчання учнів із особливими освітніми потребами» як цілісного особистісного утворення, що потребує додаткових зусиль і складників професійної компетентності вчителя початкової школи під час роботи з учнями з особливими освітніми потребами, а саме: професійну компетентність; толерантне ставлення, усвідомлення власних емоцій і здатність сприймати дітей з особливими типами розвитку, стресостійкість, емпатійність, налаштованість на демократичний стиль спілкування та діалогічність, уміння та навички здобувачів вищої освіти взаємодії з учнями з особливими освітніми потребами; уміння студентів долати труднощі в співпраці з учнями в освітньому процесі початкової школи, прогнозувати та попереджати їх, розуміння особливостей цих дітей, їх сильних і слабких сторінок, здатність до професійного самовдосконалення. Розглянуто, що один зі способів розвитку інклюзивної освіти як соціального та освітнього явища виникає у підготовці фахівців початкової школи до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі. Для проведення досліджень щодо підготовки цих фахівців було враховано декілька аспектів: інклюзивна освіта як соціальний та освітній феномен, інклюзивне навчання як система освітніх послуг, а також фахову підготовку студентів у закладах вищої освіти.

Посилання

Бойчук Ю. Д. Інклюзивна компетентність майбутного вчителя основ здоров’я. Харків, 2015. 140 с.

Бут Т. Індекс інклюзії : розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл. Київ, 2015. 190 с.

Данілавічютє Е. А. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі. Київ, 2013. 224 с.

Демченко І. І. Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти : структура та діагностика. Умань, 2014. 160 с.

Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід. Житомир, 2012. 436 с.

Закон України «Про освіту» (2017). URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19#n1235, (дата звернення: 17.10.2023).

Концепція Нової української школи / за заг ред М. Грищенка. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 17.10.2023).

Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи. Київ, 2007. 495 с.

Нісімчук А. О. Сучасні педагогічні технології. Київ, 2001. 368 с.

Бойчук Ю. Д. Інклюзивна компетентність майбутного вчителя основ здоров’я. Харків, 2015. 140 с.

Бут Т. Індекс інклюзії : розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл. Київ, 2015. 190 с.

Данілавічютє Е. А. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі. Київ, 2013. 224 с.

Демченко І. І. Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти : структура та діагностика. Умань, 2014. 160 с.

Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід. Житомир, 2012. 436 с.

Закон України «Про освіту» (2017). URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19#n1235, (дата звернення: 17.10.2023).

Концепція Нової української школи / за заг ред М. Грищенка. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 17.10.2023).

Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи. Київ, 2007. 495 с.

Нісімчук А. О. Сучасні педагогічні технології. Київ, 2001. 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28