МЕТОДИ Й ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ НА ТРЕНУВАННЯХ

Автор(и)

Ключові слова:

фізична підготовка, повторні методи, ігрові методи, технічна підготовка, тактична підготовка, індивідуальний підхід.

Анотація

У статті на основі аналізу та узагальнення науково-методичної літератури як вітчизняних, так і зарубіжних джерел, а також вивчення документальних матеріалів для визначення сучасного стану досліджуваної проблеми описано використання сучасних методів та засобів підготовки юних футболістів та оцінки їх впливу на розвиток фізичних здібностей, ефективність засвоєння та оволодіння технікою футболу, а також фізичної підготовки під час процесу тренування. Визначено, що успіх спорту вищих досягнень як на національному, так і на глобальному рівні значною мірою залежить від організації дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які відповідають за забезпечення необхідних умов для повноцінної реалізації потенціалу дітей та молоді в обраному виді спорту, підготовку їх до національних збірних команд, пропаганду здорового способу життя засобами фізичної культури і спорту. Вивчено питання вдосконалення управління багаторічною фізичною підготовкою яке показує, що сучасна спортивна педагогіка, психологія та суміжні медико-біологічні науки накопичили значний масив знань з різних аспектів цієї проблеми яка може сприяти оптимізації методів тренування. Розглянуто різні аспекти фізичної підготовленості, включаючи швидкість, витривалість, силу, координацію та гнучкість, а також надаються рекомендації щодо розробки ефективних тренувальних програм, які враховують останні результати досліджень і передовий досвід у цій галузі. Обговорюються різноманітні тренувальні методи та вправи, включаючи повторні та ігрові методи для швидкісного та швидкісно-силового тренування, а також вправи для розвитку силових якостей. На додаток до фізичної підготовки, в статті обговорюється важливість включення технічної і тактичної підготовки в тренувальну програму, щоб допомогти молодим футболістам повністю розкрити свій потенціал. Загалом, ця стаття містить цінну інформацію та практичні рекомендації для тренерів і викладачів, які працюють з юними футболістами, а також для студентів – майбутніх тренерів і викладачів фізичної культури, які планують працювати з цією категорією молоді.

Посилання

Костюкевич В. М. Контроль і аналіз змагальної діяльності в елітному футболі. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вінниця, 2010. № 9. С. 8088.

Костюкевич В. М. Побудова тренувальних занять у футболі. Вінниця : Планер, 2013. 194 с.

Костюкевич В. М. Структура техніко-тактичної діяльності висококваліфікованих футболістів різних ігрових амплуа. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць. Харків, 2009. № 9. С. 6770.

Матяш В. В. Аналіз послідовності навчання технічним прийомам юних футболістів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Дніпро, 2011. № 11. С. 7276.

Мітова О. Концепція формування системи контролю в процесі багаторічного удосконалення у командних спортивних іграх. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Вінниця, 2016. № 1 (20). С. 353360.

Наконечний Р. Б., Хіменес Х. Р., Котов С. М. Сучасні уявлення щодо тактичної підготовленості юних футболістів. Спортивна наука та здоров’я людини. Київ, 2022. № 1. С. 6679.

Нестерова А. Особливості функціонування системи дитячо-юнацького спорту в Україні. Молода спортивна наука України: зб. наук. праць. Львів, 2007. № 11. С. 256–259.

Ніколаєнко В. В. Здоров’язберігаюча спрямованість фізичної підготовки юних футболістів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2014. № 9 (50). С. 98105.

Опанасюк Ф. Г., Платонов В. Н. Основи розвитку фізичних якостей студентів : навч.-метод. посібник. Київ : Олімпійська література, 2004. 808 с.

Пеліова Я., Гур’янова Л., Дубровіна Н., Несторенко Т. Оцінка матеріально-побутових умов якості життя у Словаччині. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2023. Т. 4. № 32. С. 14–26. https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-04-14-26 (дата звернення: 23.10.2023).

Шамардін В. Н. Особливості прояву рухових якостей у юних футболістів різної ігрової спеціалізації. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2010. № 3 (23). С. 7476.

Nestorenko T., Ostenda A., Perelygina L., Ilina Yu. The Impact of Foreign Students on Internationalization of University and on the Economy of a Host City (Case of the Katowice School of Technology). Capacity and resources for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. EDAMBA-2018. Conference Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. 17-19 April 2018. P. 356–366. URL : https://cutt.ly/mDYfMXb (дата звернення: 25.10.2023).

Ostenda A., Nestorenko T., Yemchenko I. The suburbanization process and quality of life. Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. Conference Proceedings (part of ITEMA conference collection). Third International Scientific Conference ITEMA, 2019. P. 235–240. https://doi.org/10.31410/ITEMA.2019.235 (дата звернення: 25.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28