ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ В ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-57-66

Ключові слова:

воєнний стан, корекційна програма, здобувачі вищої освіти, тривожність, подолання тривожності.

Анотація

Стаття присвячена проблемі тривожності в здобувачів вищої освіти під час воєнного часу. Тривожність в умовах воєнного стану різко підвищується, оскільки воєнні дії створюють нестабільну та небезпечну обстановку, яка дуже впливає на психоемоційний стан здобувачів вищої освіти. Наголошується, що сучасний викладач закладу вищої освіти в умовах війни має бути ресурсною людиною, яка володіє техніками зниження емоційної напруги, регуляції стресового стану. Мета статті полягає в розкритті досвіду кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. Поніманської в подоланні тривожності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» в Рівненському державному гуманітарному університеті в умовах воєнного стану. У статті представлено результати виявлення рівня тривожності за допомогою шкали тривожності Спілберга. За результатами діагностики було встановлено, що половина здобувачів відчуває підвищений рівень тривожності. Описано досвід роботи викладачів кафедри, які об’єднали свої зусилля задля організації та надання психологічної допомоги здобувачам освіти. Серед основних заходів та напрямів діяльності: 1) створення психологічної служби при кафедрі, де студенти могли отримати необхідну психологічну допомогу; 2) активне залучення здобувачів до різноманітних проєктів, благодійних акцій, волонтерської роботи, щоб відчути свою необхідність; 3) розробка і реалізація спеціальної корекційної програми для подолання тривожності. Запропоновані психолого-педагогічні умови подолання тривожності в здобувачів вищої освіти в умовах війни: відчуття безпеки в університеті; індивідуальний підхід у навчанні студентів; оволодіння навичками емоційної регуляції; оволодіння вмінням перефокусовувати увагу з оцінки себе на зовнішнє оточення; формування навичок стресостійкості за допомогою дихальних вправ; розвиток доброзичливості, взаємодопомоги, взаємоповаги у стосунках між однокурсниками в процесі навчальної діяльності; розширення взаємної довіри та ін. Знання та впровадження в практику студентського життя цих умов дозволяє не лише подолати тривожність, а й забезпечує інтелектуальне та особистісне зростання здобувачів вищої освіти, адекватний розвиток емоційно-вольової, пізнавальної та мотиваційної сфери їх особистості навіть в екстремальних умовах.

Посилання

Кічук А. Деякі особливості змін у психоемоційному здоров’ї студентів та факторів, які їх обумовлюють при карантинних обмеженнях. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2020. № 3 (53). Т. 3. С. 5-18.

Козлюк О. А., Дичківська І. М., Горопаха Н. М. Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта» для другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. Рівне : РДГУ, 2022. URL : https://www.rshu.edu.ua/images/osvitni_programi/2022/osv_prog_mag_012_doshk_osv_2022.pdf (дата звернення: 04.08.2023)

Павленко Т., Яригіна О., Білозір А. Психологічна реабілітація військових та їхніх близьких : навчальний посібник. Київ : ПСИХОБУК, 2023. 175 с.

Поляковська Т. Емоційно-психологічний стан українців дещо погіршився – опитування (назва з екрана). URL : https://www.unian.ua/society/ emociyno-psihologichniy-stan-ukrajinciv-deshcho-pogirshivsya-opituvannya-12273903.html (дата звернення: 07.08.2023)

Психологічний словник / Авт.-уклад. В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова ; за ред. Н. А. Побірченко. Київ : Науковий світ, 2007. 274 с.

Ситнік С. В., Мірошніченко О. М., Свіденська Г. М. Особливості емоційних станів здобувачів вищої освіти під час війни в Україні. Габітус: Науковий журнал з соціології та психології. Випуск 37. 2022. С. 48-51.

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : метод.рек. / Н. П. Бочкор, Є. В. Дубровська, О. В. Залеська та ін. Київ : МЖЦП «Ла Страда-Україна», 2014. 84 с.

Старков Д. Ю., Ярий В. В., Олішевський О. В. Організація стаціонарної медико-психологічної реабілітації розладів, пов’язаних з психічною травмою та стресом : науково-методичний посібник. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2023. 136 с.

Чапмен А. Л., Гратц К. Л., Тул М. Т. Навички діалектичної поведінкової терапії для подолання тривоги. Робочий зошит. Як позбавитися від занепокоєння, паніки, ПТСР та інших симптомів тривоги. Київ : Видавництво Ростислава Бурлаки, 2023. 308 с.

Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : Прапор, 2007. 640 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-26