МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ КЛАСИЧНОЇ СТАТИСТИКИ КУРСУ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31494/2412-9208-2023-1-3-567-576

Ключові слова:

теоретична фізика, термодинаміка і статистична фізика, класична статистика, майбутній вчитель фізики.

Анотація

У статті висвітлено методичні особливості викладання основ класичної статистики як одного з ключових питань курсу теоретичної фізики педагогічного університету, що має важливе значення у фундаментальній професійній підготовці майбутніх учителів фізики. Зазначено, що незважаючи на достатню кількість наявних навчально-методичних джерел та оригінальність авторських підходів у висвітленні основних питань курсу, необхідність удосконалення методики його викладання за сучасних освітніх умов є актуальною. Як свідчить педагогічний досвід автора, ефективному засвоєнню здобувачами основ класичної статистики курсу теоретичної фізики сприятиме змістовна компактність, математична лаконічність і логічна послідовність викладу навчального матеріалу; забезпечення системної активної пізнавальної роботи з цілісним навчально-методичним комплексом дисципліни, зорієнтованого на формування наукового світогляду і стилю мислення як основи фахової компетентності, та неперервного контролю результатів їх навчальних досягнень. У стислому варіанті доведено фізичний зміст теореми про рівнорозподіл енергії за ступенями вільності молекули та віріал. Висвітлено фізичну сутність класичних теорій теплоємності газів, твердих тіл, рівноважного електромагнітного випромінювання абсолютно чорного тіла з використанням теореми про рівнорозподіл енергії. Акцентовано увагу на важливості усвідомлення студентами труднощів узгодження зазначених теорій з експериментом та необхідності подальших наукових пошуків у розв’язанні окреслених питань як поворотного пункту у розвитку фізичної науки початку ХХ століття, що призвело до народження квантової теорії і становлення нової фізичної картини світу. Зазначено, що ефективність пропонованого автором методичного підходу у викладанні зазначених питань курсу теоретичної фізики підтверджується рівнем пізнавальної активності та результатами підсумкового модульного контролю здобувачів протягом останніх років.

Посилання

Венгер Є. Ф., Грибань В. М., Мельничук О. В. Основи статистичної фізики і термодинаміки. Київ : Вища школа, 2004. 255 с.

Дудик М. В. Термодинаміка і статистична фізика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів фіз.-мат. спеціальностей. Умань : ПП «Жовтий», 2015. 132 с.

Казанський В. Б., Хардіков В. В. Статистична фізика та термодинаміка : навч. посібник. Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. 292 с.

Королюк С. Л., Мельничук С. В., Валь О. Д. Основи статистичної фізики та термодинаміки. Чернівці : Книги ХХІ, 2004. 347 с.

Школа О. В. Методичні підходи до вивчення розподілу Максвелла-Больцмана в курсі теоретичної фізики. Вісник ЧНПУ ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів : ЧНПУ імені Т. Шевченка, 2013. Вип. 109. С.294–298. 6. Школа О. В. Навчальна програма узагальнення знань студентів з теоретичної фізики : навчальний посібник. Вінниця : ПП «ТД Едельвейс і К», 2022. 94 с.

Школа О. В. Теоретико-методичні засади навчання теоретичної фізики майбутніх учителів фізики : монографія. Бердянськ : Видавець О.Ткачук, 2015. 381 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01